O firmie

Zakładając firmę w 1986 r. nawet nie śmieliśmy marzyć, że dojdziemy tak daleko. Zajmowaliśmy się przede wszystkim drobnymi pracami związanymi z wodociągami, kanalizacją, melioracjami. Z biegiem czasu, kiedy nabieraliśmy doświadczenia, zaczęły również napływać poważniejsze zlecenia. Proste prace drogowe, torowiska doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz i gdzie jeszcze wiele firm zmierza. Osiągnęliśmy bardzo dużo, wiele jeszcze przed nami, ale z czystym sumieniem, możemy stwierdzić, że to zasługa naszej ciężkiej pracy.

Zawsze za nadrzędny cel stawialiśmy sobie zadowolenie klienta. Podejmowaliśmy się każdego, nawet najtrudniejszego zlecenia, bo tylko dzięki temu mogliśmy pogłębić naszą wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia.

Sprostanie wymaganiom wielu inwestorów wymagało wysokich umiejętności od zatrudnionej kadry, gdyż prace wykonywane często były przy pełnej eksploatacji obiektów, dotyczyło to robót na liniach kolejowych E20 i E30, magistrali węglowej, autostradach A2, A4, czy drogach ekspresowych S7, S1, S11.

Każdy z pracowników oprócz wymaganych przeszkoleń branżowych posiada ukończone kursy bhp, ponadto musi mieć świadomość, że precyzja w wykonywaniu przyjętych prac jest podstawowym zadaniem zakładu, dzięki temu uzyskujemy bardzo wysoką jakość świadczonych usług, czego dowodem są liczne podziękowania i listy referencyjne od inwestorów.
W celu zachowania wiarygodności kolejnym zagadnieniem mocno eksponowanym w naszej firmie jest poza jakością- terminowość.

Wszystkim zależy na czasie i jakości, szczególnie dbają o to Ci, którzy zobowiązani są umowami terminowymi i ewentualnymi sankcjami pieniężnymi w wypadku przekroczenia czasu na wykonanie danego zlecenia. Nasz zakład, by uzyskać jak najlepszy wynik, jest w stanie zatrudnić podwykonawców, z którymi mamy podpisane umowy o współpracy. Dzięki temu, od powstania firmy nie mieliśmy przypadku przedłużenia terminu oddania inwestycji do użytku z naszej winy.

Z perspektywy czasu, możemy zdecydowanie stwierdzić, że ciągłe podnoszenie poprzeczki, doszkalanie pracowników, jak również coraz to nowe zlecenia przyniosły pozytywne rezultaty.
Do tej pory nie byliśmy zmuszeni do wykonywania jakichkolwiek prac w ramach udzielanych gwarancji, dlatego też możemy bez obawy zaoferować wydłużony okres gwarancyjny na nasze roboty do 5 lat oraz dłużej.

Jeśli ktoś stwierdzi, że jego firma nic więcej nie może zrobić, to się myli. Dla nas rozwój firmy jest procesem ustawicznym, a postęp , poza wyżej przedstawionymi warunkami, możliwy był dzięki prowadzeniu oszczędnej gospodarki i wypracowywaniu zysków we wszystkich latach jej funkcjonowania. Co wprost przekład się na niski poziom cen usług stosowanych przy kalkulacji poszczególnych robót, bez zaniżania jakości świadczonych usług.

Przez lata nasz zakład rósł w siłę rynkową i budował wysoki kapitał zakładowy, dzięki czemu szczycimy się teraz, że nie musimy korzystać z kredytów bankowych- solidni wobec swych wierzycieli i budżetu państwa, zdolni przyjąć niemal każde zadanie do wykonania bez obawy utraty dobrej pozycji na rynku, dbając również o środowisko a przede wszystkich tych, którzy razem z nami przez lata budowali markę.

Całe zaangażowanie w powierzone projekty, bogaty park maszynowy pozwolił nam stanąć do współpracy z największymi firmami w branży, tj:

  • STRABAG
  • Dromex-Budimex
  • Heilit Woerner
  • Skanska
  • DRAGADOS
  • KIRCHNER

Z poważaniem
Marian Gruchot